Блог

MÜESSESEMİZ “M VE R HELÂL CORPORATION”IN HELÂL GIDA GÜZERGÂHINDA KENDİNE VAZİFE EDİNDİKLERİ Dec/ 4/2020

MÜESSESEMİZ “M VE R HELÂL CORPORATION”IN HELÂL GIDA GÜZERGÂHINDA KENDİNE VAZİFE EDİNDİKLERİ

“Helâl”, sadece gıda çeşitleri ve bunların dinî öğütler doğrultusunda yenilebilmesi ile ilgili bir yasa olarak algılanmamalı. Bir gıdayı helâl kılan en az onun fıtratı kadar, onun helâl bir emeğin ürünü olmasından da ibarettir. Bunun yanı sıra bu emeğin karşılığı da, sarf edilen çabaya eşdeğer ve helâl yollardan elde edilmiş bir ücretle ödenmelidir. Bu zincirin tek halkası bile eksik veya kusurluysa, helâle fesat karışmış demektir.

Çiftçiler emek vererek ve bin belayla yetiştirdikleri sebze ve meyveler için, çoban ve hayvancılar ise büyüttükleri hayvan veya imal ettikleri süt ve et ürünleri için önceden yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda hak ettikleri uğraşılarının karşılığını tam almazlarsa, ürünlerini teslim ettikleri nankör tacirlere doğal olarak hayır duasında bulunmaz, aksine: onlara lânet ederler. Bu lânet her ne kadar emeklerini gasp eden arabulucuların gayri adil tutumlarından kaynaklanmış ve haklı olarak onlara yöneltilmiş olsa da, yetiştirdikleri ürünleri de olumsuz etkiler. Böylece farkına varmasalar da dolaylı olarak onlara da, onları satın alıp tüketecek müşterilere de zarar vermiş olurlar. Aynı şekilde müşteriler de, bu ürünleri piyasada gerçek fiyatlarından yüksek ücretler ödeyerek elde ederlerse, verdikleri parayı helâl etmezler.

“M ve R Helâl Corporation”ın en önemli vazifesi, bu saydığımız halkaların her birisiyle bizzat ilgilenip helâl gıda güzergâhında bulunan kimselerin mağdur edilmemesini sağlamaktır. Ülkemizde birçok küçük ölçekli meta üreticisi, ithal edilen ucuz ama kalitesiz ürünlerle rekabet edemedikleri için iflâsa sürükleniyor. Bunları destekleyerek hem hayır dualarına nail olmayı hem de ümmetimize temiz ürünler temin etmeyi amaçlıyoruz. Helâl gıda üreticileri ile kurduğumuz münasebetlerde helâl emek ve bu emeğin ürünlerine Bulgaristan Başmüftülüğü tarafından verilen helâl sertifikaları esas alınmaktadır. Diğer bir sözle ülkemizde bir ilke imza atarak kurduğumuz https://helal.bg/ adlı internet sitesi, Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin emrettiği gibi “helâlen ve tayyiben” olandan tüketiniz emrine uygun, sertifikalanmış ürünlerin satıldığı bir ümmet projesidir.

Hâlihazırda böyle sertifikası olan işletme sayısı sınırlı olmakla birlikte, bizlerin de desteğiyle, ürünleri Başmüftülük bünyesinde faal olan Helâl Komisyonu’nun belirlediği şartları yerine getirmeleri durumunda birçok yeni üretici de kısa zamanda böyle sertifikalar elde edebilir. Bunun sonrasında da imal ettikleri ürünler, sitemizde arz-ı endam edip nakil hizmetimiz sayesinde Bulgaristan’ın her noktasında kurulan helâl sofralara ulaştırılabilecektir.

Tabi her ne kadar yerli işletmelere öncelik tanısak ve aile işletmelerine desteğimizi esirgemesek de üretim konusunda küçük-büyük ayırımı yapmak gibi bir niyetimiz yok: Helâl gıdanın tüm kaynaklarından, dünya çapında bu konuda kat edilen yol ve edinilen tecrübelerden en iyi şekilde istifade edilmelidir. Başta komşumuz Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere beş kıtadaki helâl gıda sektörünün tüm aktörleriyle irtibat halinde olmaya gayret göstermekteyiz.

Son yıllarda uluslararası piyasalarda helâl gıdaya olan talepte ciddi artış gözlemlenmektedir. Bu sektörün karşılaştığı meselelere ithaf edilen sempozyum ve forum sayısının günbegün artması da, helâl beslenmeye verilen önemin net göstergesidir. Ana hedeflerimizden biri Bulgaristan’ın da bu sürecin pir parçası haline gelmesi ve bu vesileyle ümmetimizin helâl gıdaya yönelerek fizikî ve manevî sağlığı konusunda asla taviz vermemesidir.

Her sofraya oturduğumuzda zihinlerimiz yemeğin zararlı olup olmadığı kaygısıyla meşgul olmaması ve bize sunulan rızıklar için gönül rahatlığı ile Yaradan’ımıza şükredebilmemiz adına, O’nun bize Kelâm’ında işaret ettiği helâl gıda ve amellerden sapmamalıyız! Afiyetler olsun!

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Helal Gıdaların önemi

Helal Gıdaların önemi

MÜESSESEMİZ “M VE R HELÂL CORPORATION”IN HELÂL GIDA GÜZERGÂHINDA KENDİNE VAZİFE EDİNDİKLERİ

MÜESSESEMİZ “M VE R HELÂL CORPORATION”IN HELÂL GIDA GÜZERGÂHINDA KENDİNE VAZİFE

“Helâl”, sadece gıda çeşitleri ve bunların dinî öğütler doğrultusunda yenilebilmesi ile ilgili bir yasa olarak algılanmamalı. Bir gıdayı helâl kılan en az “Helâl”, sadece gıda çeşitleri ve bunların dinî öğütler doğrultusunda yenilebilmesi ile ilgili bir yasa olarak algılanmamalı. Bir gıdayı helâl kılan en az 2020-12-04T15:05:23+03:00 MÜESSESEMİZ “M VE R HELÂL CORPORATION”IN HELÂL GIDA GÜZERGÂHINDA KENDİNE VAZİFE EDİNDİKLERİ

<p>&ldquo;Hel&acirc;l&rdquo;, sadece gıda &ccedil;eşitleri ve bunların din&icirc; &ouml;ğ&uuml;tler doğrultusunda yenilebilmesi ile ilgili bir yasa olarak algılanmamalı. Bir gıdayı hel&acirc;l kılan en az onun fıtratı kadar, onun hel&acirc;l bir emeğin &uuml;r&uuml;n&uuml; olmasından da ibarettir. Bunun yanı sıra bu emeğin karşılığı da, sarf edilen &ccedil;abaya eşdeğer ve hel&acirc;l yollardan elde edilmiş bir &uuml;cretle &ouml;denmelidir. Bu zincirin tek halkası bile eksik veya kusurluysa, hel&acirc;le fesat karışmış demektir.</p> <p>&Ccedil;ift&ccedil;iler emek vererek ve bin belayla yetiştirdikleri sebze ve meyveler i&ccedil;in, &ccedil;oban ve hayvancılar ise b&uuml;y&uuml;tt&uuml;kleri hayvan veya imal ettikleri s&uuml;t ve et &uuml;r&uuml;nleri i&ccedil;in &ouml;nceden yaptıkları s&ouml;zleşmeler doğrultusunda hak ettikleri uğraşılarının karşılığını tam almazlarsa, &uuml;r&uuml;nlerini teslim ettikleri nank&ouml;r tacirlere doğal olarak hayır duasında bulunmaz, aksine: onlara l&acirc;net ederler. Bu l&acirc;net her ne kadar emeklerini gasp eden arabulucuların gayri adil tutumlarından kaynaklanmış ve haklı olarak onlara y&ouml;neltilmiş olsa da, yetiştirdikleri &uuml;r&uuml;nleri de olumsuz etkiler. B&ouml;ylece farkına varmasalar da dolaylı olarak onlara da, onları satın alıp t&uuml;ketecek m&uuml;şterilere de zarar vermiş olurlar. Aynı şekilde m&uuml;şteriler de, bu &uuml;r&uuml;nleri piyasada ger&ccedil;ek fiyatlarından y&uuml;ksek &uuml;cretler &ouml;deyerek elde ederlerse, verdikleri parayı hel&acirc;l etmezler.</p> <p>&ldquo;M ve R Hel&acirc;l Corporation&rdquo;ın en &ouml;nemli vazifesi, bu saydığımız halkaların her birisiyle bizzat ilgilenip hel&acirc;l gıda g&uuml;zerg&acirc;hında bulunan kimselerin mağdur edilmemesini sağlamaktır. &Uuml;lkemizde bir&ccedil;ok k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli meta &uuml;reticisi, ithal edilen ucuz ama kalitesiz &uuml;r&uuml;nlerle rekabet edemedikleri i&ccedil;in ifl&acirc;sa s&uuml;r&uuml;kleniyor. Bunları destekleyerek hem hayır dualarına nail olmayı hem de &uuml;mmetimize temiz &uuml;r&uuml;nler temin etmeyi ama&ccedil;lıyoruz. Hel&acirc;l gıda &uuml;reticileri ile kurduğumuz m&uuml;nasebetlerde hel&acirc;l emek ve bu emeğin &uuml;r&uuml;nlerine Bulgaristan Başm&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml; tarafından verilen hel&acirc;l sertifikaları esas alınmaktadır. Diğer bir s&ouml;zle &uuml;lkemizde bir ilke imza atarak kurduğumuz <a href="https://helal.bg/">https://helal.bg/</a> adlı internet sitesi, Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de Rabbimizin emrettiği gibi &ldquo;hel&acirc;len ve tayyiben&rdquo; olandan t&uuml;ketiniz emrine uygun, sertifikalanmış &uuml;r&uuml;nlerin satıldığı bir &uuml;mmet projesidir.</p> <p>H&acirc;lihazırda b&ouml;yle sertifikası olan işletme sayısı sınırlı olmakla birlikte, bizlerin de desteğiyle, &uuml;r&uuml;nleri Başm&uuml;ft&uuml;l&uuml;k b&uuml;nyesinde faal olan Hel&acirc;l Komisyonu&rsquo;nun belirlediği şartları yerine getirmeleri durumunda bir&ccedil;ok yeni &uuml;retici de kısa zamanda b&ouml;yle sertifikalar elde edebilir. Bunun sonrasında da imal ettikleri &uuml;r&uuml;nler, sitemizde arz-ı endam edip nakil hizmetimiz sayesinde Bulgaristan&rsquo;ın her noktasında kurulan hel&acirc;l sofralara ulaştırılabilecektir.</p> <p>Tabi her ne kadar yerli işletmelere &ouml;ncelik tanısak ve aile işletmelerine desteğimizi esirgemesek de &uuml;retim konusunda k&uuml;&ccedil;&uuml;k-b&uuml;y&uuml;k ayırımı yapmak gibi bir niyetimiz yok: Hel&acirc;l gıdanın t&uuml;m kaynaklarından, d&uuml;nya &ccedil;apında bu konuda kat edilen yol ve edinilen tecr&uuml;belerden en iyi şekilde istifade edilmelidir. Başta komşumuz T&uuml;rkiye Cumhuriyeti olmak &uuml;zere beş kıtadaki hel&acirc;l gıda sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n t&uuml;m akt&ouml;rleriyle irtibat halinde olmaya gayret g&ouml;stermekteyiz.</p> <p>Son yıllarda uluslararası piyasalarda hel&acirc;l gıdaya olan talepte ciddi artış g&ouml;zlemlenmektedir. Bu sekt&ouml;r&uuml;n karşılaştığı meselelere ithaf edilen sempozyum ve forum sayısının g&uuml;nbeg&uuml;n artması da, hel&acirc;l beslenmeye verilen &ouml;nemin net g&ouml;stergesidir. Ana hedeflerimizden biri Bulgaristan&rsquo;ın da bu s&uuml;recin pir par&ccedil;ası haline gelmesi ve bu vesileyle &uuml;mmetimizin hel&acirc;l gıdaya y&ouml;nelerek fizik&icirc; ve manev&icirc; sağlığı konusunda asla taviz vermemesidir.</p> <p>Her sofraya oturduğumuzda zihinlerimiz yemeğin zararlı olup olmadığı kaygısıyla meşgul olmaması ve bize sunulan rızıklar i&ccedil;in g&ouml;n&uuml;l rahatlığı ile Yaradan&rsquo;ımıza ş&uuml;kredebilmemiz adına, O&rsquo;nun bize Kel&acirc;m&rsquo;ında işaret ettiği hel&acirc;l gıda ve amellerden sapmamalıyız! Afiyetler olsun!</p>

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки