Вода Зем-Зем, 5 литра

Вода Зем-Зем
НОВ Препоръчан
Сподели

Днес изворът Зем-зем продължава да привлича вниманието на модерната наука, тъй като източникът му остава неизвестен въпреки напредналата технология. Бившият председател на Института за изследване и развитие на Зем-зем в Мека – турският проф. Зекаи Шен, казва: “Добиването на вода с подобно качество и неизчерпаемост от извор с диаметър 1,5 м в най-сухата долина на Арабския полуостров, без съмнение, е чудо. Колкото повече проучвам Зем-зем, толкова повече се усилва вярата ми.”

В наши дни изворът Зем-зем, намиращ се на 14,5 м разстояние от Кааба, между Хаджеру’л-Есвед и Макам-и Ибрахим, е покрит, за да се избегне голямото струпване на хора. Водата се пренася през тръби към района Кудат, откъдето се пренасочва с помпи към водните станции. Саудитското правителство разрешава ползването на водата му единствено за нуждите на поклониците. С тази цел е създадена фирмата Zamazemah United Office, която ежедневно снабдява с 594 хиляди литра безплатна бутилирана вода домовете и хотелите, в които са отседнали хаджиите по време на хадж и умра (поклонение в Мека, което се прави извън предписания за задължително поклонение хадж). Във фирмата работят 1100 души.
“През 1981 г. беше назначен екип, който да проучи извора и тяхната работа беше документирана. На видеозаписите се вижда, че водата извира през две пролуки в стените –  отляво и отдясно на извора. Каквото и количество да извлечем, не се изчерпва”, споделя председателят на управителния съвет на Zamazemah United Office Сюлейман Ибн-и Салих Ебу Галийе. По негови думи, водорасли в тази вода не виреят. „Някои хора хвърляха монети по времето, когато беше открит за посещение от хаджиите. Всяка година на 15-ия ден от месец Шабан водата преливаше и изхвърляше предметите и монетите навън. По друг повод не се препълваше. Сега вече и това не се случва. Изворът се самопречиства. Ние не се намесваме по никакъв начин”, обяснява Ебу Галийе. Той допълва, че не е съгласен с твърдението, че водата от извора води до мързел на бъбреците, понеже се отделя от тялото чрез изпотяване. Добавя и думите на Пратеника Мухаммед, мир и благослов за него: “Земзем е най-добрата вода на земята. В нея има лек за всяка болест.”

Изворът Зем-зем е Божий дар за Хаджер (Агар) и Исмаил (Измаил). След като Ибрахим (Авраам) ги изоставил в пустинята, следвайки Божия повеля, Хаджер пробягала седем пъти разстоянието между двата малки хълма Сафа и Мерве, за да намери вода и да спаси невръстния си син от жажда. Нейното действие се възпроизвежда в ритуала сай, част от ежегодното поклонение хадж.
Днес изворът Зем-зем продължава да привлича вниманието на модерната наука, тъй като източникът му е все още неизвестен. Впечатляващи са думите на бившия председател на Института за изследване и развитие на Зем-зем в Мека турския проф. Зекаи Шен, който казва: “Добиването на вода с подобно качество и неизчерпаемост от извор с диаметър 1,5 метра в най-сухата долина на Арабския полуостров, без съмнение, е чудо. Колкото повече проучвам Земзем, толкова повече се усилва вярата ми.”

Лабораторни изследвания, проведени в Европа, показват, че Зем-зем съдържа по-малко сяра, по-питателен е и много по-богат на минерали в сравнение с другите води. Източникът на извора остава неизвестен, въпреки напредналата технология. Намира се на разстояние 80 км от морето и няма други извори в района. Този факт и неговата неизчерпаемост вече стотици години наред се свързват с чудотворната страна на Зем-зем. Който с каквото намерение пие от него, постига желаното. Гладният утолява глада си, а жадният – жаждата си. Земзем се добива от дълбочина 1,5 метра, като по време на хадж ежедневно се потребяват 594 хиляди литра. Според Световната здравна организация Земзем е най-годната за пиене и най-здравословната вода. Проучвания, проведени в САЩ, показват, че това е единствената вода, която не съдържа микроорганизми и бактерии, и е ефективна срещу болестите, причинявани от тях. Друга особеност е високото съдържание на калций и магнезий, което обяснява защо, когато изморен човек наплиска с него лицето си, се чувства ободрен. Германски химици отбелязват факта, че когато Зем-зем се смеси с обикновена вода, той надделява и превръща другата вода в Зем-зем.

Д-р Масару Емото от Токийския университет по нано-технологии е провел изследвания с тази вода и е установил невероятни неща. Първото от тези неща, които е установил е, че по никакъв начин не може да промени свойствата на водата , макар че използва съвременни методи от нано-технологията. Другото е, че една капка от тази вода сложена във 1000 капки обикновена вода -става така че обикновената вода приема свойствата на водата Зем-Зем.Тази вода не прилича на нито една друга вода в света, както по свойства и ползи, така и по кристалната си решетка, която притежават молекулите и.

https://www.youtube.com/watch?v=-Y6fvTvULyI

Д-р Емото провел експеримент залепвайки два надписа на бутилка с вода - на единия "благодаря", а на другия "ти си глупак". Водата образувала красиви кристали, което показва, че "благодаря" е по-силно от "ти си глупак". Така се доказва, че добрите думи са по-силни от лошите.

В природата има 10% болестотворни микроорганизми и 10% полезни, останалите 80% могат да променят своите свойства от полезни до вредни. Д-р Емото предполага, че такава пропорция съществува и в човешкото общество. Ако един човек се моли с дълбоко, ясно и чисто чувство, кристалната структура на водата ще бъде ясна и чиста. Под влияние на мислите водата се изменя мигновено.

Кристалната структура на водата се състои от кластери (голяма група молекули). Думите, подобни на думата "глупак" унищожава кластерите. Негативните фрази и думи формират или големи кластери или въобще не се създават такива, а положителните, красиви думи и фрази създават малки, свързани кластери. По-малките кластери вода по-дълго съхраняват информация. Ако има по-големи разстояния между кластерите, друга информация може лесно да проникне в тези участъци и да разруши тяхната цялост по такъв начин, че да унищожи информацията. По същия начин може да проникнат и микроорганизми. Свързана, плътна структура от кластери е оптимална за дълго съхранение на информация.

В лабораторията на д-р Емото са провели много експерименти с цел да се намери думата, която най-добре прочиства водата и са открили, че това не е една дума, а съчетание от две думи: "Любов" и "Благодарност" Д-р Емото казва, че всичко съществуващо има вибрация и написаните думи - също. Ако напишем думата "Любов", то надписа ще създава вибрация на любов. Водата може да поеме тези вибрации. Красивите думи имат красиви, ясни вибрации, а отрицателните думи създават уродливи, несвързани колебания, които не формират групи. Езикът на човешкото общуване не е изкуствено, а по-скоро естествено, природно образувание.

Това се потвърждава от изследванията на вълновата генетика. П.П Гаряев е открил, че наследствената информация в ДНК е записана на същия принцип, който лежи в основата на езика. Експериментално е доказано, че молекулата на ДНК притежава памет, която може да се предава даже там, където преди това се е намирал образеца на ДНК.

Д-р Емото вярва, че водата отразява съзнанието на човечеството. Той е инициатор на проекта "Любов и благодарност към водата". 70% от земната повърхност и съответно такава част от човешкия организъм е вода, затова на участниците в проекта се предлага ден, в който всички желаещи могат да изпращат пожелания на любов и благодарност към водата на земята.

За да се убедите в това, че водата възприема мисли, не е необходима специална апаратура. Във всеки един момент всеки може да експериментира с малко облаче. За да "изтриете" малко облаче в небето, е необходимо да направите следното:

1. Не правете това с напрежение. Ако сте много възбудени, вашата енергия няма да се излъчва леко от вас.

2. Визуализирайте, че лъч енергия от вашето съзнание влиза в набелязаното облаче и осветява всяка част от него.

3. Кажете в минало време "Облачето е изчезнало".

4. И едновременно проявете благодарност за това, също в минало време: "аз благодарих за това"

Въз основа на приведените по-горе данни може да се направят някои изводи:

1. Доброто влияе съзидателно на структурата на водата, а злото я разрушава.

2. Доброто е първично, а злото е вторично. Доброто е активно, то работи самŏ, ако се отстрани злата сила. Затова молитвените практики на световните религии включват прочистване на съзнанието от суетата, "шума" и егоизма.

3. Насилието е атрибут на злото, както се вижда от фотографиите.

4. Човешкото съзнание много по-силно влияе на битието, отколкото самите действия.

5. Думите могат да влияят непосредствено на биологическите структури.

6. Процесът на усъвършенстване е основан на любовта (милосърдие и състрадание) и благодарността.

7. Вижда се, че тежката музика и негативните думи имат сходно действие върху живите организми.

8. Основавайки се на това, че от недрата на земята извира идеално структурирана вода и кристалите на древния антарктически лед има също правилна форма, може да се констатира, че земята има стремеж към самоорганизиране. Това свойство притежават само живите биологически обекти. Следователно може да се предположи, че земята е жив организъм.

Нека не забравяме, че вода се съдържа в почти всичко около нас -- в храната (хляб, плодовете, готвени ястия и др.) в напитките (вино, безалкохолни и др.). Сега можем да погледнем в нова светлина някои древни свещени ритуали. Знае се, че християнската църква използва въздействието на светена вода и нафор. А съвременната наука ни показва, че освен чисто символичното им значение, те имат и благотворно енерго-информационно въздействие върху състоянието на човека.

Хомеопатията, например, използва свойството на водата да "попива" енергийно-информационни послания. Когато попаднат в досег с човека, те му предават информацията, с която са заредени.

Съвсем нов смисъл сега приема и благодарствената молитва изказана преди ядене пред храната на трапезата. Не е случайно, че в духовните школи още от древността, на приготовлението на храната се гледа като на свещенодействие и се съблюдава лъчезарно състояние на духа при приготвянето й. В случай, че хармонията се наруши (скарване, негодувание) всякаква работа в кухнята се прекратява и се извършва кратка молитва за уравновесяване на енергиите и изчистване на негативното поле. И обратно, продавач който недоволства, прекристализира храната, която продава, в болестотворни форми.

А какво да кажем за месото, което носи закодиран в себе си ужаса и страха на умиращото животното. Ами канализационните тръби, опасали като мрежа многоетажните блокове... Замислял ли се е някой какви вибрации разнася водата в тях? Нима можем да наречем такава среда хармонична?

Вода Зем-Зем, 5 литра

35,00 лв.
SKU
Не е наличен
Моля, първо изберете разновидност.
Няма наличност
Сподели

Днес изворът Зем-зем продължава да привлича вниманието на модерната наука, тъй като източникът му остава неизвестен въпреки напредналата технология. Бившият председател на Института за изследване и развитие на Зем-зем в Мека – турският проф. Зекаи Шен, казва: “Добиването на вода с подобно качество и неизчерпаемост от извор с диаметър 1,5 м в най-сухата долина на Арабския полуостров, без съмнение, е чудо. Колкото повече проучвам Зем-зем, толкова повече се усилва вярата ми.”

В наши дни изворът Зем-зем, намиращ се на 14,5 м разстояние от Кааба, между Хаджеру’л-Есвед и Макам-и Ибрахим, е покрит, за да се избегне голямото струпване на хора. Водата се пренася през тръби към района Кудат, откъдето се пренасочва с помпи към водните станции. Саудитското правителство разрешава ползването на водата му единствено за нуждите на поклониците. С тази цел е създадена фирмата Zamazemah United Office, която ежедневно снабдява с 594 хиляди литра безплатна бутилирана вода домовете и хотелите, в които са отседнали хаджиите по време на хадж и умра (поклонение в Мека, което се прави извън предписания за задължително поклонение хадж). Във фирмата работят 1100 души.
“През 1981 г. беше назначен екип, който да проучи извора и тяхната работа беше документирана. На видеозаписите се вижда, че водата извира през две пролуки в стените –  отляво и отдясно на извора. Каквото и количество да извлечем, не се изчерпва”, споделя председателят на управителния съвет на Zamazemah United Office Сюлейман Ибн-и Салих Ебу Галийе. По негови думи, водорасли в тази вода не виреят. „Някои хора хвърляха монети по времето, когато беше открит за посещение от хаджиите. Всяка година на 15-ия ден от месец Шабан водата преливаше и изхвърляше предметите и монетите навън. По друг повод не се препълваше. Сега вече и това не се случва. Изворът се самопречиства. Ние не се намесваме по никакъв начин”, обяснява Ебу Галийе. Той допълва, че не е съгласен с твърдението, че водата от извора води до мързел на бъбреците, понеже се отделя от тялото чрез изпотяване. Добавя и думите на Пратеника Мухаммед, мир и благослов за него: “Земзем е най-добрата вода на земята. В нея има лек за всяка болест.”

Изворът Зем-зем е Божий дар за Хаджер (Агар) и Исмаил (Измаил). След като Ибрахим (Авраам) ги изоставил в пустинята, следвайки Божия повеля, Хаджер пробягала седем пъти разстоянието между двата малки хълма Сафа и Мерве, за да намери вода и да спаси невръстния си син от жажда. Нейното действие се възпроизвежда в ритуала сай, част от ежегодното поклонение хадж.
Днес изворът Зем-зем продължава да привлича вниманието на модерната наука, тъй като източникът му е все още неизвестен. Впечатляващи са думите на бившия председател на Института за изследване и развитие на Зем-зем в Мека турския проф. Зекаи Шен, който казва: “Добиването на вода с подобно качество и неизчерпаемост от извор с диаметър 1,5 метра в най-сухата долина на Арабския полуостров, без съмнение, е чудо. Колкото повече проучвам Земзем, толкова повече се усилва вярата ми.”

Лабораторни изследвания, проведени в Европа, показват, че Зем-зем съдържа по-малко сяра, по-питателен е и много по-богат на минерали в сравнение с другите води. Източникът на извора остава неизвестен, въпреки напредналата технология. Намира се на разстояние 80 км от морето и няма други извори в района. Този факт и неговата неизчерпаемост вече стотици години наред се свързват с чудотворната страна на Зем-зем. Който с каквото намерение пие от него, постига желаното. Гладният утолява глада си, а жадният – жаждата си. Земзем се добива от дълбочина 1,5 метра, като по време на хадж ежедневно се потребяват 594 хиляди литра. Според Световната здравна организация Земзем е най-годната за пиене и най-здравословната вода. Проучвания, проведени в САЩ, показват, че това е единствената вода, която не съдържа микроорганизми и бактерии, и е ефективна срещу болестите, причинявани от тях. Друга особеност е високото съдържание на калций и магнезий, което обяснява защо, когато изморен човек наплиска с него лицето си, се чувства ободрен. Германски химици отбелязват факта, че когато Зем-зем се смеси с обикновена вода, той надделява и превръща другата вода в Зем-зем.

Д-р Масару Емото от Токийския университет по нано-технологии е провел изследвания с тази вода и е установил невероятни неща. Първото от тези неща, които е установил е, че по никакъв начин не може да промени свойствата на водата , макар че използва съвременни методи от нано-технологията. Другото е, че една капка от тази вода сложена във 1000 капки обикновена вода -става така че обикновената вода приема свойствата на водата Зем-Зем.Тази вода не прилича на нито една друга вода в света, както по свойства и ползи, така и по кристалната си решетка, която притежават молекулите и.

https://www.youtube.com/watch?v=-Y6fvTvULyI

Д-р Емото провел експеримент залепвайки два надписа на бутилка с вода - на единия "благодаря", а на другия "ти си глупак". Водата образувала красиви кристали, което показва, че "благодаря" е по-силно от "ти си глупак". Така се доказва, че добрите думи са по-силни от лошите.

В природата има 10% болестотворни микроорганизми и 10% полезни, останалите 80% могат да променят своите свойства от полезни до вредни. Д-р Емото предполага, че такава пропорция съществува и в човешкото общество. Ако един човек се моли с дълбоко, ясно и чисто чувство, кристалната структура на водата ще бъде ясна и чиста. Под влияние на мислите водата се изменя мигновено.

Кристалната структура на водата се състои от кластери (голяма група молекули). Думите, подобни на думата "глупак" унищожава кластерите. Негативните фрази и думи формират или големи кластери или въобще не се създават такива, а положителните, красиви думи и фрази създават малки, свързани кластери. По-малките кластери вода по-дълго съхраняват информация. Ако има по-големи разстояния между кластерите, друга информация може лесно да проникне в тези участъци и да разруши тяхната цялост по такъв начин, че да унищожи информацията. По същия начин може да проникнат и микроорганизми. Свързана, плътна структура от кластери е оптимална за дълго съхранение на информация.

В лабораторията на д-р Емото са провели много експерименти с цел да се намери думата, която най-добре прочиства водата и са открили, че това не е една дума, а съчетание от две думи: "Любов" и "Благодарност" Д-р Емото казва, че всичко съществуващо има вибрация и написаните думи - също. Ако напишем думата "Любов", то надписа ще създава вибрация на любов. Водата може да поеме тези вибрации. Красивите думи имат красиви, ясни вибрации, а отрицателните думи създават уродливи, несвързани колебания, които не формират групи. Езикът на човешкото общуване не е изкуствено, а по-скоро естествено, природно образувание.

Това се потвърждава от изследванията на вълновата генетика. П.П Гаряев е открил, че наследствената информация в ДНК е записана на същия принцип, който лежи в основата на езика. Експериментално е доказано, че молекулата на ДНК притежава памет, която може да се предава даже там, където преди това се е намирал образеца на ДНК.

Д-р Емото вярва, че водата отразява съзнанието на човечеството. Той е инициатор на проекта "Любов и благодарност към водата". 70% от земната повърхност и съответно такава част от човешкия организъм е вода, затова на участниците в проекта се предлага ден, в който всички желаещи могат да изпращат пожелания на любов и благодарност към водата на земята.

За да се убедите в това, че водата възприема мисли, не е необходима специална апаратура. Във всеки един момент всеки може да експериментира с малко облаче. За да "изтриете" малко облаче в небето, е необходимо да направите следното:

1. Не правете това с напрежение. Ако сте много възбудени, вашата енергия няма да се излъчва леко от вас.

2. Визуализирайте, че лъч енергия от вашето съзнание влиза в набелязаното облаче и осветява всяка част от него.

3. Кажете в минало време "Облачето е изчезнало".

4. И едновременно проявете благодарност за това, също в минало време: "аз благодарих за това"

Въз основа на приведените по-горе данни може да се направят някои изводи:

1. Доброто влияе съзидателно на структурата на водата, а злото я разрушава.

2. Доброто е първично, а злото е вторично. Доброто е активно, то работи самŏ, ако се отстрани злата сила. Затова молитвените практики на световните религии включват прочистване на съзнанието от суетата, "шума" и егоизма.

3. Насилието е атрибут на злото, както се вижда от фотографиите.

4. Човешкото съзнание много по-силно влияе на битието, отколкото самите действия.

5. Думите могат да влияят непосредствено на биологическите структури.

6. Процесът на усъвършенстване е основан на любовта (милосърдие и състрадание) и благодарността.

7. Вижда се, че тежката музика и негативните думи имат сходно действие върху живите организми.

8. Основавайки се на това, че от недрата на земята извира идеално структурирана вода и кристалите на древния антарктически лед има също правилна форма, може да се констатира, че земята има стремеж към самоорганизиране. Това свойство притежават само живите биологически обекти. Следователно може да се предположи, че земята е жив организъм.

Нека не забравяме, че вода се съдържа в почти всичко около нас -- в храната (хляб, плодовете, готвени ястия и др.) в напитките (вино, безалкохолни и др.). Сега можем да погледнем в нова светлина някои древни свещени ритуали. Знае се, че християнската църква използва въздействието на светена вода и нафор. А съвременната наука ни показва, че освен чисто символичното им значение, те имат и благотворно енерго-информационно въздействие върху състоянието на човека.

Хомеопатията, например, използва свойството на водата да "попива" енергийно-информационни послания. Когато попаднат в досег с човека, те му предават информацията, с която са заредени.

Съвсем нов смисъл сега приема и благодарствената молитва изказана преди ядене пред храната на трапезата. Не е случайно, че в духовните школи още от древността, на приготовлението на храната се гледа като на свещенодействие и се съблюдава лъчезарно състояние на духа при приготвянето й. В случай, че хармонията се наруши (скарване, негодувание) всякаква работа в кухнята се прекратява и се извършва кратка молитва за уравновесяване на енергиите и изчистване на негативното поле. И обратно, продавач който недоволства, прекристализира храната, която продава, в болестотворни форми.

А какво да кажем за месото, което носи закодиран в себе си ужаса и страха на умиращото животното. Ами канализационните тръби, опасали като мрежа многоетажните блокове... Замислял ли се е някой какви вибрации разнася водата в тях? Нима можем да наречем такава среда хармонична?

Вода Зем-Зем, 5 литра
Вода Зем-Зем, 5 литра
Поръчайте Вода Зем-Зем на ТОП цена от онлайн магазина ни. ✅ Качество ✅ Бърза доставка ✅ Отлична цена

Nature

2020-03-10T20:57:57+03:00
35.00 35.00 BGN 1
5000 5000 KGM
() 35.00 BGN Зем-Зем Out Of Stock N/A
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки