Полезно

МИСИИТЕ, С КОИТО СЕ Е НАГЪРБИЛ „М И Р ХЕЛЯЛ КОРПОРЕЙШЪН“ ПО МАРШРУТА НА ХАЛАЛНАТА ХРАНА

„Халалът“ не трябва да бъде възприеман единствено като система от правила, която ни указва какви са позволените за консумация от религиозна гледна точка видове храни и напитки. Това, което определя дали една храна е „халална“, е колкото самата й природа, толкова и необходимостта от това тя да е продукт на халален, тоест честен труд. Освен това, този труд следва да е бил възнаграден по справедлив начин – съответстващ на положените усилия и със средства също придобити по честен път. Ако дори една от халките на тази верига липсва или е повредена, това означава, че халалът е бил опорочен.
Ако земеделските производители, сблъскващи се с хиляди трудности в работата си по отглеждането на плодове и зеленчуци; или животновъдите, развъждащи птици и добитък за месни и млечни продукти, не получават в пълен размер сумите, за които са се договорили с изкупуващите продукцията им фирми и търговци, е естествено да не ги благославят, а да ги проклинат. Въпреки че недоволството им се дължи на факта, че неблагодарни посредници са злоупотребили с труда им и заслужено е насочено именно към тях, то се отразява негативно и върху произведените от тях продукти. По този начин, макар и несъзнателно, те косвено навреждат на тях и клиентите, които ще си ги закупят и изконсумират. На свой ред, ако клиентите си набавят тези продукти от пазара, като плащат за тях по-високи от реалните им цени, и те няма да са дали „халални“ пари.
Най-важната мисия на „М и Р Хелял Корпорейшън“ е да се погрижи за всяка една от изброените брънки и да гарантира, че никой по маршрута на халална храна, няма да бъде ощетен. Много от дребните производители у нас фалират, защото не могат да се конкурират с по-евтините, но с ниско качество вносни стоки. Като ги подкрепяме, ние се стремим както да получим тяхната благословия, така и да Ви предоставим чисти продукти. Отношенията ни с производителите на халална храна, се основават на халалния труд и сертификатите, издавани от Главно мюфтийство в България, удостоверяващи, че продуктите на този труд напълно отговарят на изискванията за „халал“. С други думи, първият по рода си уебсайтът https://helal.bg/, който създадохме, е обществен проект, при който се предлагат сертифицирани продукти, отговарящи на повелята на Всевишния в Свещения Коран да се консумират здравословни храни.
Въпреки че броят на предприятията, притежаващи такъв сертификат, е все още ограничен, с наша подкрепа множество производители, чиито стоки отговарят на изискванията на „Комисията по халала“ при Главното мюфтийство (certificate@grandmufti.bg), също могат да получат такива сертификати. След което произвежданите от тях продукти ще могат да „дефилират“ на сайта ни и благодарение на транспортните ни услуги – да достигнат до всяка една халална трапеза в коя да е точка на България.
Разбира се, макар да даваме предимство на местния бизнес и да подкрепяме семейните стопанства, по отношение на производството нямаме намерение да прокарваме разделителна черта между малки и големи: Редно е да се използват в максимална степен всички източници на халална храна, утвърдените по отношение на дистрибуцията й практики, и когато това е възможно – да се прибягва до натрупания по темата световен опит. Начело със съседката ни Република Турция, се стремим да поддържаме контакти с всички главни актьори от халалната хранителна индустрия, развиващи дейност на петте континента.
През последните години се наблюдава сериозно увеличение на търсенето на халална храна на международните пазари. Нарастващият брой симпозиуми и форуми, посветени на случващото се в този сектор, също е ясен знак за все по-голямото значение, което се придава на халалното хранене. Една от основните ни цели е, страната ни да стане част от този процес и като естествено следствие от това, че общността ни ще се насочи към консумирането на халална храна – да се откажем веднъж завинаги да правим компромиси по отношение на физическото и духовното ни здраве.
В името на това, когато сядаме на трапезата, умовете ни да не са заети с тревожни размисли за това, дали сервираната на нея храна е вредна или не, и за това – да можем спокойно да благодарим на нашия Създател за осигуреното ни препитание, следва да не се отклоняваме от халалната храна и дела, които ни е посочил в Словото Си! Добър апетит!