Полезно

МИСИИТЕ, С КОИТО СЕ Е НАГЪРБИЛ „ХЕЛЯЛ БГ “ ПО МАРШРУТА НА ХАЛАЛНАТА ХРАНА

„Халалът“ не трябва да бъде възприеман единствено като система от правила, която ни указва какви са позволените за консумация от религиозна гледна точка видове храни и напитки. Това, което определя дали една храна е „халална“, е колкото самата й природа, толкова и необходимостта от това тя да е продукт на халален, тоест честен труд. Освен това, този труд следва да е бил възнаграден по справедлив начин – съответстващ на положените усилия и със средства също придобити по честен път. Ако дори една от халките на тази верига липсва или е повредена, това означава, че халалът е бил опорочен.
Ако земеделските производители, сблъскващи се с хиляди трудности в работата си по отглеждането на плодове и зеленчуци; или животновъдите, развъждащи птици и добитък за месни и млечни продукти, не получават в пълен размер сумите, за които са се договорили с изкупуващите продукцията им фирми и търговци, е естествено да не ги благославят, а да ги проклинат. Въпреки че недоволството им се дължи на факта, че неблагодарни посредници са злоупотребили с труда им и заслужено е насочено именно към тях, то се отразява негативно и върху произведените от тях продукти. По този начин, макар и несъзнателно, те косвено навреждат на тях и клиентите, които ще си ги закупят и изконсумират. На свой ред, ако клиентите си набавят тези продукти от пазара, като плащат за тях по-високи от реалните им цени, и те няма да са дали „халални“ пари.
Най-важната мисия на „HELAL BG“ е да се погрижи за всяка една от изброените брънки и да гарантира, че никой по маршрута на халална храна, няма да бъде ощетен. Много от дребните производители у нас фалират, защото не могат да се конкурират с по-евтините, но с ниско качество вносни стоки. Като ги подкрепяме, ние се стремим както да получим тяхната благословия, така и да Ви предоставим чисти продукти. Отношенията ни с производителите на халална храна, се основават на халалния труд и сертификатите, издавани от Главно мюфтийство в България, удостоверяващи, че продуктите на този труд напълно отговарят на изискванията за „халал“. С други думи, първият по рода си уебсайтът https://helal.bg/, който създадохме, е обществен проект, при който се предлагат сертифицирани продукти, отговарящи на повелята на Всевишния в Свещения Коран да се консумират здравословни храни.
Въпреки че броят на предприятията, притежаващи такъв сертификат, е все още ограничен, с наша подкрепа множество производители, чиито стоки отговарят на изискванията на „Комисията по халала“ при Главното мюфтийство (certificate@grandmufti.bg), също могат да получат такива сертификати. След което произвежданите от тях продукти ще могат да „дефилират“ на сайта ни и благодарение на транспортните ни услуги – да достигнат до всяка една халална трапеза в коя да е точка на България.
Разбира се, макар да даваме предимство на местния бизнес и да подкрепяме семейните стопанства, по отношение на производството нямаме намерение да прокарваме разделителна черта между малки и големи: Редно е да се използват в максимална степен всички източници на халална храна, утвърдените по отношение на дистрибуцията й практики, и когато това е възможно – да се прибягва до натрупания по темата световен опит. Начело със съседката ни Република Турция, се стремим да поддържаме контакти с всички главни актьори от халалната хранителна индустрия, развиващи дейност на петте континента.
През последните години се наблюдава сериозно увеличение на търсенето на халална храна на международните пазари. Нарастващият брой симпозиуми и форуми, посветени на случващото се в този сектор, също е ясен знак за все по-голямото значение, което се придава на халалното хранене. Една от основните ни цели е, страната ни да стане част от този процес и като естествено следствие от това, че общността ни ще се насочи към консумирането на халална храна – да се откажем веднъж завинаги да правим компромиси по отношение на физическото и духовното ни здраве.
В името на това, когато сядаме на трапезата, умовете ни да не са заети с тревожни размисли за това, дали сервираната на нея храна е вредна или не, и за това – да можем спокойно да благодарим на нашия Създател за осигуреното ни препитание, следва да не се отклоняваме от халалната храна и дела, които ни е посочил в Словото Си! Добър апетит!